Tebi, koji mi daješ svu snagu svijeta i držiš ruku kada je najteže

Tebi, kojem je
srce satkano od ljubavi…
Tebi, koji me ljubiš najviše od svih…
Tebi, koji ne mariš na vrijeme i daljinu kada je riječ o meni…
Tebi, kojeg boli svaka moja suza a raduje svaki moj uspijeh.


Tebi, koji bdiješ nada mnom kao mjesec nad svojim zvijezdama…
Tebi, koji mi daješ svu snagu svijeta i držiš ruku kada je najteže…
Tebi, kojem jedino vjerujem i dajem se u potpunosti kao čovjek…
Tebi, tebi pripadam, od prvog dana pa do vječnosti.

Ana Androšević Jemrić