Sin je majku odlučio odvesti u restoran na ručak…

Sin je majku odlučio odvesti u restoran na ručak. Majka mu je bila dosta stara i stoga pomalo slaba. Dok je jela, hrana joj je pala na haljinu. Ostali gosti su buljili u ženu i podsmehivali se njenim pogreškama, ali sin je ostao miran.

Nakon jela, sin, je otišao s majkom u wc. Tamo je obrisao ostatke hrane s njenog naboranog lica i uklonio mrlje s njene odeće koliko je to bilo moguće.

Kad su izašli, gosti restorana zašutjeli su. Dok je sin plaćao račun jedan od gostiju ustao je i rekao mu: “Ne misliš li da si ovde nešto ostavio?”.
Rekao je: “Ne, nisam ništa ostavio, sve sam uzeo sa sobom”. Odgovor čoveka bio je: „Ipak si ostavio!“ Ostavio si lekciju ovde za svakog sina i kćer, a nadu za njihove majke i očeve. Mislim da je većina gostiju puno naučila od tebe“.

 

Na zaboravimo ni u starosti i nemoći one koji su se nekada brinuli za nas.  Mi ljudi često padamo na tome.