Mojoj SESTRI 🌸

Dvije sestre…

Između dvije sestre postoji velika ljubav, moje mišljenje je da samo je veća ona ljubav koja je između majke i djeteta.

Rijetkost je naći da se dvije sestre ne vole. Čujemo za bratsku ljubav, ali ona je grublja i onako muška!

 

Nije rijetkost da sestre požele živjeti jedna kraj druge.
Jedna drugoj voli djecu kao da je tu djecu sama rodila.

I kada tuguju, i kada se raduju jedna drugoj su oslonac. Lijepo je vidjeti tu istinsku ljubav. Ona koja nema sestru, neka sestru stekne u prijateljici!

Iskrena ljubav puna poštovanja je neprocjenjivo zlato, zato vi koji imate sestre, čuvajte i njegujte tu ljubav.

Ipak je sestra ta koja poštuje vaše mane, a cijeni vaše vrline.

 

Pošalji ovo svojoj sestri bez koje ne možeš svoj život zamisliti. ❤️