Poucna prica…CVIJEĆE ZA MAJKU

Čovjek se zaustavio kod jedne cvjećare kako bi naručio buket da se dostavi njegovoj majci koja je živjela stotinu kilometara podalje od njega.
Kad je izašao iz auta primijetio je djevojčicu kako uplakana sjedi na klupi ispred cvjećare.
Upitao je šta nije u redu pa plače, a ona je odgovorila: ”Željela sam kupiti svojoj mami ružu. Ruža košta dva dolara, a ja imam samo 75 centi.”


Čovjek se osmjehnuo i rekao joj: ”Dođi sa mnom unutra. Ja ću ti kupiti ružu.”
Kupio je djevojčici ružu i naručio svojoj majci buket. Dok su izlazili ponudio je djevojčici da je odveze kući. Prihvatila je ponudu i odvela ga do mjesnog groblja, gdje je ružu ostavila ne svježi grob u koji je ukopana njena majka.


Čovjek se sa groblja vratio do cvjećare, otkazao dostavu cvijeća, uzeo buket i odvezao se stotinu kilometara do svoje majke.