Čovjek se uči dok je živ

Kada sam bila mala, zastrašivali su me pričama o zlim vješticama, babarogama, čudovištima sa pet glava. Ja ću svom djetetu pričati da se čuva ljudi, ljudi sa jednom glavom, a pedeset lica na njoj. Ima li većeg čudovišta?!

Svi mi dobijemo i osmijeh, lijep pogled i toplu riječ,
tapsanje po ramenu i utjehu…
Sve je to tako lijepo, ali je teško prepoznati koliko ima istine, koliko je to iz ljubavi, koliko je to iz interesa, koliko ima dvoličnosti i zlobnosti.
Shvatimo ali uglavnom kasno.
Čovjek se uči dok je živ.