Sve dok ima vjere, volje i nade za bolje, ima snage i za dalje

Čovjek nije ni svjestan šta sve može podnijeti, sve dok to ne proživi i doživi.

Sve dok ima vjere, volje i nade za bolje, ima snage i za dalje.

Posrni…padni…ali uvijek ustani!
Uvijek!
I to nam je od Boga.
Ali,sve mi to možemo.
Moramo!
Uz Boga i one koje volimo, koji nas trebaju, imamo i volju i snagu.